JoWW= Jongeren Welzijn Werk

Toeleidingen naar JoWW – Update:


“De laatste dag om toe te leiden naar JoWW is op 31/8/2023. Dit omdat ons project ten einde loopt op 31/12/2023.
Het wel of niet opstarten van een traject wordt beslist in ons team. We houden hierbij rekening met de caseload, de complexiteit van de hulpvraag, alternatieven in de regio, en de inschatting van de duurtijd van het traject.
De toeleiding kan vanaf heden gebeuren door contact op te nemen met mij of Laure Reyntjens tijdens mijn verlof. Vervolgens stemmen wij af in het team en koppelen we op een afgesproken moment terug naar jullie.
Hieronder vinden jullie voor de volledigheid onze contactgegevens:

 

Wat?

Joww kadert binnen het ESF-project 510 en wil de positie van jongeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt versterken. Samen met partners aPart (met JoTa+ uit ESF 457/490), CAW, De Kiem, Amon, de OCMW's van Oudenaarde, Kruisem, Wortegem-Petegem, Zwalm, Horebeke en Gavere en de VDAB willen we 100 jongvolwassenen (18-30 jaar) ondersteunen die nood hebben aan begeleiding om zo de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

 

Hoe?

Een JoWW-coach begeleidt de jongeren doorheen hun traject en versterkt samen met hen hun positie in de samenleving. We willen hierbij vertrekken vanuit een klantgerichte benadering en kunnen hierbij ondersteuning bieden op verschillende domeinen: materieel (inkomen, schuldbemiddeling, huisvesting, enz.); psychisch (verslavingsproblematiek, depressie, enz.); medisch (gezondheidsproblemen, functiebeperkingen, enz.); sociaal (gezinsrelaties, vereenzaming, discriminatie, enz.); cultureel (inburgering, emancipatie, enz.). Er kunnen, naargelang de vraag van de jongere, verschillende ondersteuningsvormen worden ingezet.

 

Voor Wie?

Jongeren tussen 18 en 30 jaar uit regio: Oudenaarde, Kruisem, Wortegem-Petegem, Zwalm, Horebeke, Gavere

 

Projectduur:

Dit project loopt tot 31/12/2023

Contact:

Tasha Moens - t.moens@mentorvzw.be

Deze ondersteuning wordt mogelijk gemaakt met financiering van ESF en Vlaams Cofinancieringsfonds

Dankzij de financiële steun van
esflogos