ESF oproep 432 doorstroom maatwerk en LDE

De begeleiding die aangeboden wordt in het kader van deze oproep moet voor doelgroepwerknemers uit de Sociale Economie een brug vormen tussen hun huidige en een nieuwe job binnen de reguliere economie. We willen de deelnemers voldoende bagage geven om (opnieuw) de stap naar het Normaal Economisch Circuit te zetten door de acties te doorlopen zoals aangegeven in het Maatwerkdecreet en het decreet LDE. Deze doorstroombegeleiding is voorzien voor doelgroepwerknemers die na evaluatie door VDAB geschikt worden bevonden voor het opstarten van een doorstroomtraject naar het Normaal Economisch Circuit. Dit is voorzien in het Maatwerkdecreet en het decreet LDE en bijhorende uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse regering

We doen dit in 4 fases:

  • Voortraject: sollicitatietraining, jobdoelwit bepalen, ondersteuning bij vervulling randvoorwaarden, opmaak POP i.f.v. doorstroomtraject
  • Jobmatching: zoeken van één of meer stages in samenspraak met de doelgroepwerknemer op basis van een reëel jobaanbod bij een stageverlenende organisatie
  • Stage: De coach begeleidt de doelgroepmedewerker op zijn stageplaats op vlak van onthaal, communicatie, bemiddeling, actualisering POP i.f.v. stage. Daarnaast heeft de coach ook een belangrijke taak bij het ondersteunen van de stageplaats door middel van advies (omtrent aanpassen arbeidsomgeving, werkprocessen en de functie van de stagiair,…), coachen van de ploegchef en beantwoorden van allerhande vragen.
  • Nazorg: Na een positieve stage gaat de doelgroepwerknemer uit dienst bij de SE-organisatie en in dienst bij het stagebedrijf. Hierbij wordt er nog ondersteuning voorzien door de doorstroomcoach bij de administratieve afhandeling van de nieuwe tewerkstelling.

Daarnaast staat de coach in voor bijkomende raadgevingen aan de werkgever en de doelgroepwerknemer die gericht zijn op de duurzame tewerkstelling bij de reguliere werkgever. Binnen het traject wordt er begeleiding voorzien die zowel individueel als in groep kan doorgaan. We houden hierbij rekening met de nabijheid van de doorstromer zodat de verplaatsingen zoveel als mogelijk binnen de perken blijven. De duurtijd van het volledige traject (alle 4 de fases) omvat een maximum van 9 maanden.

Voor wie?

Deze oproep heeft zowel betrekking op de Maatwerkbedrijven als de Lokale diensteneconomie. (Het is een vervolgoproep voor zowel oproep 380 Doorstroom SEC (BW & SW) als oproep 366 Doorstroom LDE. Alle projecten uit oproep 380 en oproep 366 liepen definitief af op 31/12/2018.)

Wanneer?

Het ESF-project doorstroom maatwerk en LDE start op 1 juni 2018 en loopt af op 31 december 2023.

Contact?

Met vragen over het project kan u terecht bij Marjolein Debergh

0473 86 27 35
056 26 44 34

m.debergh@mentorvzw.be
www.mentorvzw.be

Dit project is mogelijk dankzij de steun van ESF en de Vlaamse Overheid

Dankzij de financiële steun van
esflogos