Erkende opleiding voor (stage)mentors (*)

(*) Deze opleiding levert een getuigschrift op waarmee uw werkgever tot 800 euro korting kan krijgen op uw loon als (stage)mentor: zie onderaan voor meer uitleg.
Deze opleiding geeft bovendien recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV).


U onthaalt en begeleidt stagiairs of zogenaamde werkpleklerenden: dit zijn o.a. leerlingen of cursisten in opleiding op de werkvloer. U staat in voor (een onderdeel van) hun interne opleiding in uw organisatie.
U bent dus de (stage)mentor (ook wel meter of peter genoemd). Uw introductie is cruciaal voor hen.
Via voorbeelden en simulatie-oefeningen delen we tips ‘n’ tricks en werken we uw persoonlijke drempels als (stage)mentor weg.

Wat
Deze interactieve opleiding verscherpt uw vaardigheden op het vlak van begeleiding, coaching en opleiding van ‘werkpleklerenden’ (o.a. stagiairs, leerlingen, cursisten in opleiding op de werkvloer).
Na afloop van de opleiding zal u sterker in uw schoenen staan. Als (stage)mentor kan u:

 • een opleidingsplan opstellen
 • instructies geven
 • vlot communiceren
 • vorderingen opvolgen
 • feedback geven
 • bijsturen
 • evalueren

De inhoud van de opleiding is als volgt:

Voormiddag: Een stagiair/werkpleklerende onthalen?!

A. Wat is mijn rol en welke verwachtingen spelen?

 • Hoe zie ik zelf mijn rol als (stage)mentor
 • De verwachtingen van de organisatie/opleidingsinstantie
 • De verwachtingen van de nieuwe stagiair/werkpleklerende

B. Hoe begin ik er aan?

 • Een checklist en opleidingsplan geven mij houvast
 • Hoe creëer ik betrokkenheid door stagiair/werkpleklerende

Nodige vaardigheden
A. Communiceren op 5 wijzen

 • Instructies geven
 • Feedback geven
 • Motiveren
 • Omgaan met weerstand
 • Coachen

Namiddag. Observeren, opvolgen en evalueren

 • Observeren in plaats van interpreteren
 • Opvolgen en bijsturen aan de hand van het opleidingsplan
 • Evalueren en het voeren van een evaluatiegesprek

Mijn vaardigheden als (stage)mentor
A. Inoefenen van vaardigheden
B. Mijn plan van aanpak

De eerste sessie schetst het kader van het (stage)mentorschap op de werkvloer. Met wie krijg ik te maken? Wat wordt er van mij verwacht? Hoe pak ik het aan? En welke vaardigheden kunnen mij hierbij helpen?

In de tweede sessie staat u als (stage)mentor centraal. De vaardigheden van een (stage)mentor worden in groep geoefend. U wordt ondersteund in het nadenken over een aanpak voor de eigen werkvloer. U staat stil bij de drempels en persoonlijke aandachtspunten: zo weet u hoe u uw steentje bijdraagt in de eigen organisatie.

Gedurende de volledige opleiding wordt interactie en ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers via allerhande opdrachten sterk gestimuleerd.

U ontvangt een getuigschrift dat u een (stage)mentoropleiding gevolgd heeft. Dit is noodzakelijk voor het verkrijgen van de mentorkorting (*).

Voor wie
Iedereen in een organisatie die het onthaal en opleiding van nieuwe medewerkers of ‘werkpleklerenden’ (o.a. leerlingen, cursisten of stagiairs in opleiding op de werkvloer) opvolgt en uitvoert en die dus als interne ‘mentor’ kan worden aangeduid.

Trainer

Eva Vantomme is coach bij Mentor vzw. Ze heeft reeds 18 jaar ervaring in het opleiden en begeleiden van werkenden en werkzoekenden, ook tijdens stage. Daarnaast geeft ze diverse vormingen rond de thema’s communicatie, talenten, conflicthantering en wetgeving.

Praktisch

Datum

 • in 2022 - datum wordt later bekendgemaakt - 1 dag (van 9u00 tot 17u00)

Waar
VORK - VolksRestaurant Kortrijk
Doorniksestraat 60
8500 Kortrijk

VORK ligt centraal in de stad en is dus vlot bereikbaar te voet, met de fiets of openbaar vervoer. Meer info over parkeermogelijkheden: zie hier

Interesse?
Inschrijven kan via dit inschrijvingsformulier

Heeft u interesse maar past de datum niet, of heeft u vragen hierover? Laat hier uw gegevens na. Wij contacteren u zo spoedig mogelijk.

Prijs?

270 euro
U ontvangt na afloop een getuigschrift i.f.v. mentorkorting (*).
In de prijs is een broodje inbegrepen (u kan bij start van opleidingsdag uw voorkeur aangeven).

Bent u een KMO?
U kan 20% of 30% korting krijgen (afhankelijk van de grootte van uw KMO)
Mentor is erkend dienstverlener in de KMO-portefeuille, pijler Opleiding (erkenningsnummer: DV.O104717).

Contact
Praktische en inhoudelijke vragen kan u stellen via academy@mentorvzw.be of via 056 26 44 34

(*) Mentorkorting: mogelijkheid tot € 800 RSZ-korting
Na de opleiding ontvangt elke deelnemer een getuigschrift. Dit geeft toegang tot een korting (tot € 800) op de RSZ-bijdragen die u als werkgever betaalt voor deze deelnemer (= uw werknemer die (stage)mentor is binnen uw organisatie).
Meer informatie en de voorwaarden van de mentorkorting: zie deze webpagina van de Vlaamse overheid (Departement Werk)