Erkende mentoropleiding(*)

(*) Deze opleiding (erkenningsnummer ODB-1002925) levert een attest op waarmee de premie kwalificerend werkplekleren kan aangevraagd worden: zie onderaan voor meer uitleg en voorwaarden.

Deze opleiding geeft bovendien recht op  Vlaams opleidingsverlof (VOV).

U onthaalt en begeleidt stagiairs of werkpleklerenden. U staat in voor (een onderdeel van) hun interne opleiding in uw organisatie. U bent dus de (stage)mentor. Uw introductie is cruciaal voor hen. Een goede ondersteuning en coaching op de werkplek verhoogt de kans op een snelle en duurzame instap op de arbeidsmarkt.

Tijdens deze opleiding versterken we u in de vaardigheden die nodig zijn om een ‘bewuste’ mentor te zijn. Dit doen we via informatie-deling, ervarings-deling, reflecteren en intervisie.

Wat

Deze interactieve opleiding verscherpt uw vaardigheden op het vlak van begeleiding, coaching en opleiding van ‘werkpleklerenden’ (o.a. stagiairs, leerlingen, cursisten in opleiding op de werkvloer). Na afloop van de opleiding zal u sterker in uw schoenen staan. Als (stage)mentor kan u:

 • een opleidingsplan opstellen
 • instructies geven
 • vlot communiceren
 • vorderingen opvolgen
 • feedback geven
 • bijsturen
 • evalueren

De inhoud van de opleiding volgt de 4 fasen binnen een mentortraject:

Voormiddag: Voorbereiding + Onthaal en inwerking

  • Rol en verwachtingen van een mentor?
  • Taken op 3 niveaus (wegwijs, taakgericht, procesgericht)
  • De verwachtingen van 3 betrokken partijen
  • Mentorschap is teamwork: taak niet enkel bij de mentor, maar context en

collega’s mee in het verhaal

  • Een checklist en opleidingsplan geven houvast
  • Een onthaalbeleid?
  • Op welke manier leren we?
  • Wat en hoe te leren? 
    

Namiddag: Begeleiden, opvolgen en bijsturen + Evalueren

  • Een persoonlijk actieplan
  • Instructies geven
  • Inzicht in misverstanden
  • Feedback
  • Motiveren
  • Omgaan met weerstand
  • Objectief coachen
  • De eindevaluatie en een exitgesprek
  • Algemeen: wat is een geslaagd traject (taakgericht en/of procesgericht)?
  • Verkenning tools en methodieken

U wordt ondersteund in het nadenken over een aanpak voor de eigen werkvloer. U staat stil bij de drempels en persoonlijke aandachtspunten. Gedurende de volledige opleiding wordt interactie en ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers sterk gestimuleerd en gaan we aan de slag met de eigen verhalen/noden.

Voor wie

Iedereen in een organisatie die het onthaal en opleiding van nieuwe medewerkers of ‘werkpleklerenden’ (o.a. leerlingen, cursisten of stagiairs in opleiding op de werkvloer) opvolgt en uitvoert en die dus als interne ‘mentor’ kan worden aangeduid.

Trainer

Eva Vantomme is coach bij Mentor vzw. Ze heeft reeds meer dan 20 jaar ervaring in het opleiden en begeleiden van werkenden en werkzoekenden. Daarnaast geeft ze diverse vormingen rond de thema’s communicatie, talentontwikkeling, werkinstrumenten, teamwork, (digitaal) solliciteren, motiveren van medewerkers, stagementorschap en arbeidswetgeving. Haar ervaring met de doelgroep is hierbij een meerwaarde. Ze was 15 jaar opleidingsverantwoordelijke van verschillende beroepsopleidingen (waarbij ze o.a. ook stagebegeleiding deed) en ze is zelf (stage)mentor van stagiairs en nieuwe medewerkers binnen Mentor vzw.

Wanneer

Datum nog te bepalen in 2024.

Waar

Mentor vzw Budastraat 27 Kortrijk

Uw investering?

270 euro, excl. BTW

Bent u een KMO? U kan 20% of 30% korting krijgen (afhankelijk van de grootte van uw KMO).
Mentor is erkend dienstverlener in de KMO-portefeuille, pijler Opleiding (erkenningsnummer: DV.O104717).

Inschrijven? vul dit formulier in

Contact

Praktische en inhoudelijke vragen kan u stellen via academy@mentorvzw.be of via 056 26 44 34

Past deze datum niet? Wil u met meer dan 4 collega's inschrijven? Of heeft u nog vragen?
Laat hier uw gegevens na. Wij contacteren u zo spoedig mogelijk.

(*) Nieuwe premie kwalificerend werkplekleren

Om in aanmerking te komen voor de nieuwe Vlaamse premie kwalificerend werkplekleren moet de mentor o.a. een mentoropleiding volgen. Na deze opleiding ontvangt elke deelnemer hiertoe een attest.

Meer informatie en de voorwaarden: https://www.vlaanderen.be/premie-kwalificerend-werkplekleren