Hoe motiveer ik mijn medewerkers?

Wat?

Met mensen omgaan is niet altijd zo eenvoudig! U geeft leiding aan een team van medewerkers: dit is niet evident. Hoe kan u hen (nog) beter laten presteren en blijven motiveren?

Niet enkel uw technische kennis is van belang, maar ook het inzicht in hoe u dagelijks omgaat met uw medewerkers. Daarom is het belangrijk om correct om te gaan met alle aspecten van coachend leidinggeven. De opleiding wordt opgebouwd rond het 4-factorenmodel van R. Cohn.

Via concrete tips ‘n’ tricks traint u zich nóg beter in de omgang met uw medewerkers. Samen werken we valkuilen weg. Uw ervaringen en vragen staan hierbij centraal. De workshop biedt u inzicht & bouwstenen om succesvol met uw medewerkers om te gaan en ervoor te zorgen dat zij het beste van zichzelf geven.

 

 

Inhoud

Inzicht in uw medewerker:

 • Wat kenmerkt mijn medewerkers?
 • Vaak ervaren moeilijkheden (o.a. taal, attitude, sociale omgeving …)
 • Instrument Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Hoe omgaan met uw medewerker:

 • Communicatie: noodzaak van eenvoudige, consequente en duidelijke taal
 • Inzicht in het ontstaan van misverstanden en conflicten
 • Kritiek versus feedback
 • Het talentenverhaal: Belang benoemen van talenten en bespreken van wenstalenten (o.a. aan de hand van de Talentendoos*)

Meerwaarde van uw medewerker:

 • De kracht van diversiteit
 • Wat maakt mensen uniek
 • Uitdagingen en mogelijkheden

Motiveren van uw medewerker:

 • Bepalende factoren
 • Wat is motivatie?
 • Mijn rol als motivator
 • Methodieken en instrumenten
 • Bespreking cases
(*) De Talentendoos is een methodiek om open gesprekken te voeren met medewerkers. Aan de hand van kaarten die verschillende talenten vermelden, kan er worden besproken wat goed loopt en welk talent hier aan de basis ligt. De methodiek is gebaseerd op de Appreciative Inquiry- benadering. De Talentendoos is een gevalideerd ESF-product.
De talentendoos kan hier besteld worden.
 

Na afloop van deze workshop zal u onder meer:

 • De eigenheid van uw medewerkers leren beter kennen en begrijpen
 • Stilstaan bij uw manier van communiceren
 • Betere positieve feedback geven
 • De knelpunten en competenties van uw medewerkers beter kunnen inschatten en inspelen op hun talenten
 • De diversiteit op uw werkvloer kunnen ombuigen tot een meerwaarde in uw dagelijkse werk
 • Motiveren= aansporen tot persoonlijk leiderschap, aanwakkeren van de verantwoordelijkheid voor zichzelf, anderen én hun taak

Hoe?

Aan de hand van concrete oefeningen, opdrachten en stellingen worden actuele pijnpunten besproken. Mentor brengt methodieken aan die de samenwerking met uw medewerkers nog doeltreffender maakt. Uw ervaringen en vragen zijn de leidraad doorheen de sessies.

Voor wie?

U werkt tijdens uw job (samen) met een team van medewerkers en wenst deze samenwerking te optimaliseren. U wenst uw medewerkers positief te stimuleren en te motiveren, zowel bij aangename als minder aangename boodschappen.

Trainers

Eva Vantomme is coach bij Mentor vzw. Ze heeft reeds 18 jaar ervaring in het opleiden en begeleiden van werkenden en werkzoekenden, ook tijdens stage. Daarnaast geeft ze diverse vormingen rond de thema’s communicatie, talenten, conflicthantering en wetgeving.

Claudia Fosselle is consultant bij Mentor vzw. Ze heeft ervaring in het begeleiden van medewerkers in functie van persoonlijke ontwikkeling. Ze ondersteunt ook hun begeleiders (‘coach the coach’).

Interesse?

Heeft u interesse in deze opleiding, of heeft u vragen hierover? Laat hier uw gegevens na. Wij contacteren u zo spoedig mogelijk.


Prijs?

De prijs is afhankelijk van de concrete invulling (gewenste inhoud, eventuele voorkennis deelnemers, duur, e.d.). Deze invulling bepalen we in samenspraak met u, en is op maat van uw organisatie. Bent u een KMO? U kan 20% of 30% korting krijgen (afhankelijk van de grootte van uw KMO) Mentor is erkend dienstverlener in de KMO-portefeuille, pijler Opleiding (erkenningsnummer: DV.O104717).

 

Contact

Praktische en inhoudelijke vragen kan u stellen via academy@mentorvzw.be of via 056 26 44 34