Mijn rol als werkvloerbegeleider

 

Met mensen omgaan is niet altijd zo eenvoudig! De werkvloerbegeleiders in de eigen organisatie spelen een cruciale rol. Zij zijn de spilfiguren op de werkvloer rond vakmanschap en beleid. Niet enkel de technische kennis is belangrijk maar ook het inzicht in de elementaire kennis van de dagelijkse omgang met hun medewerkers. Daarom is het in dit kader zo belangrijk om met alle aspecten van coachend leidinggeven correct om te gaan. Dit programma biedt werkvloerbegeleiders een algemeen inzicht in een aantal van de belangrijkste bouwstenen om succesvol met medewerkers om te gaan, hen te motiveren en ervoor te zorgen dat zij het beste van zichzelf geven. Na afloop van deze training zullen de deelnemers onder meer:

  • weten hoe zij een betere coach kunnen worden
  • betere positieve feedback geven
  • situationeel leidinggeven

Wat?

Tijdens deze training wordt een kader opgebouwd dat voor de deelnemers een houvast is om binnen te werken. Dit kader is, na afloop van de training, een referentiestuk waar men steeds naartoe kan grijpen op het ogenblik dat men in de dagdagelijkse werking aan het coachen gaat. Enerzijds wordt er intervisiegericht gewerkt, anderzijds worden enkele theoretische kaders geschetst o.a.:

  • Wat is coaching en wat zijn coachingsvaardigheden?
  • Verschillende coach-rollen: in welke rol voel ik me het best?
  • Ontwikkelingsgericht feedback geven
  • Valkuilen in coachingssituaties

Aanpak

Interactieve training waarbij de theoretische modellen telkens worden ingeoefend met praktische voorbeelden, tips en praktische ideeën over hoe ermee in de praktijk om te gaan.

Voor wie?

Deze cursus is ontworpen voor iedereen die doeltreffend wil omgaan met de menselijke aspecten en op een coachende manier leiding willen geven en in het bijzonder tot:

  • leidinggevenden op de werkvloer
  • productieverantwoordelijken of verantwoordelijken van productieondersteunende afdelingen

Interesse?

Heeft u interesse in deze opleiding, of heeft u vragen hierover? Laat hier uw gegevens na. Wij contacteren u zo spoedig mogelijk.

Prijs?

De prijs is afhankelijk van de concrete invulling (gewenste inhoud, eventuele voorkennis deelnemers, duur, e.d.). Deze invulling bepalen we in samenspraak met u, en is op maat van uw organisatie. Bent u een KMO? U kan 20% of 30% korting krijgen (afhankelijk van de grootte van uw KMO) Mentor is erkend dienstverlener in de KMO-portefeuille, pijler Opleiding (erkenningsnummer: DV.O104717).

Contact

Voor een vrijblijvende offerte of praktische en inhoudelijke vragen kan je terecht op academy@mentorvzw.be of via 056 26 44 34