Omgaan met personen met een beperking

 

Deze opleiding is heel praktijk- en ervaringsgericht. Als cursist ervaar je zelf welke fysieke en mentale struikelblokken kunnen optreden voor mensen met een beperking, en dit in diverse situaties. We leren dergelijke struikelblokken herkennen, vermijden en oplossen. Je krijgt praktische tips over communicatie en begeleiding in diverse situaties : op de werkvloer, culturele participatie, mobiliteit, in een ziekenhuis, ouderenzorg, dienstencentrum … We staan stil bij het ontstaan van communicatieproblemen en bekijken mogelijke oplossingen. Aan de hand van simulatie-oefeningen en een vragenronde met concrete situaties wordt de materie eigen gemaakt. *maximaal 10 tot 15 deelnemers per sessie

Inhoud

Module ‘omgaan met mensen met een auditieve beperking’:

 • Mondeling communiceren en lichaamstaal
 • Enkele suggesties wanneer slechthorendheid wordt gecombineerd met slechtziendheid en verstandelijke beperking
 • Technische hulpmiddelen
 • Mogelijke aanpassingen van accommodatie en infrastructuur
 • Suggesties tot interactie bij slechthorendheid en doofheid

Module ‘omgaan met mensen met een visuele beperking’:

 • Hulpmiddelen en mogelijke aanpassingen van accommodatie en infrastructuur
 • Suggesties tot interactie bij blindheid en slechtziendheid

Module ‘omgaan met mensen met een fysieke (eerste deel) en verstandelijke (tweede deel) beperking’:

 • Ontstaan van problemen bij communicatie & begeleiding en mogelijke oplossingen
 • Hulpmiddelen (gebruik van pictogrammen, foto’s, aanpassingen van dagschema’s …)
 • Mogelijke aanpassingen van accommodatie en infrastructuur
 • Suggesties tot interactie met mensen met verstandelijke beperking, autisme en/of fysieke beperking

De modules kunnen inhoudelijk worden aangepast (‘op maat van’) met vb. simulatieoefeningen gericht op werksituaties, ziekenhuissector, ouderenzorg, culturele evenementen, politie, mobiliteit, ontspanning …

Voorkennis

niet vereist

Duur

drie uren per module

Interesse?

Heeft u interesse in deze opleiding, of heeft u vragen hierover? Laat hier uw gegevens na. Wij contacteren u zo spoedig mogelijk.


Prijs?

De prijs is afhankelijk van de concrete invulling (gewenste inhoud, eventuele voorkennis deelnemers, duur, e.d.). Deze invulling bepalen we in samenspraak met u, en is op maat van uw organisatie. Bent u een KMO? U kan 20% of 30% korting krijgen (afhankelijk van de grootte van uw KMO) Mentor is erkend dienstverlener in de KMO-portefeuille, pijler Opleiding (erkenningsnummer: DV.O104717).

Contact

Praktische en inhoudelijke vragen kan u stellen via academy@mentorvzw.be of via 056 26 44 34