Outplacement

Wat

Outplacement is de wettelijk verplichte (*) ontslagbegeleiding voor ontslagen medewerkers.

 

Outplacement ondersteunt hen praktisch en resultaatgericht in het vinden van een passende nieuwe job of de uitbouw van hun eigen bedrijf als ondernemer. Daarnaast gaat een groot deel van het traject naar het persoonlijk en mentaal welbevinden van de medewerker.
 
 

 

Duur

De begeleiding kent een maximale duur van twaalf maanden en is ingedeeld in drie fasen. Tijdens elke fase heeft de werknemer recht op 20 uren begeleiding. De overgang van de fases verloopt automatisch. De begeleiding wordt onderbroken wanneer de werknemer een nieuwe job heeft gevonden. De facturatie gebeurt per aanvang van een nieuwe fase. (fase niet opgestart = geen factuur)

  1. Fase 1: 20 uur – 2 maanden (indien geen nieuwe job in fase 1, start fase 2)
  2. Fase 2: 20 uur – 4 maanden (indien geen nieuwe job in fase 2, start fase 3)
  3. Fase 3: 20 uur – 6 maanden

Inhoud

 

Een outplacementbegeleiding omvat volgende stappen:

 

  • psychologische begeleiding
  • opmaken persoonlijke balans
  • begeleiding bij solliciteren
  • administratieve en logistieke ondersteuning

Waarom Mentor vzw

Mentor vzw is CERTO-gecertificeerd voor outplacementactiviteiten in Vlaanderen. Dit betekent dat wij als outplacementbureau voldoen aan de gestelde voorwaarden en onze activiteiten uitvoeren conform de gedragscode. Al onze outplacementcoaches behaalden ook individueel het CERTO-bekwaamheidsattest. Dit certificaat staat garant voor een degelijke beroepsexpertise.

Waar

Mentor vzw bezit eigen locaties in Kortrijk en Gent. Indien je zelf een locatie voorziet verplaatsen onze coaches zich in Oost- en West-Vlaanderen. Indien de werknemer dit wenst, kunnen we deze gesprekken ook (deels) online laten doorgaan.

 


 
 
  (*)Wat zegt de huidige wetgeving over outplacement?
Er zijn verschillende wettelijke stelsels rond outplacement.
Sinds 2014 zijn werkgevers – overheid en privé – verplicht om medewerkers outplacement aan te bieden. Als voorwaarde moet de opzegtermijn van de medewerker minstens 30 weken bedragen. Het belangrijkste criterium voor outplacement is dus niet meer de leeftijd, maar wel de opzegtermijn van een medewerker.

Los van deze wettelijke verplichtingen kun je ook een beroep doen op vrijwillig outplacement voor jouw medewerker.

Bronnen: https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/outplacement/out… , https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t101 en https://www.vlaanderen.be/outplacement-voor-werknemers

Contact

Neem vrijblijvend contact op

Contact

Mentor vzw
Budastraat 27
8500 KORTRIJK
 
tel.: +32 (0)56 26 44 34
fax: +32 (0)56 26 44 35
info@mentorvzw.be