Werken in team

Inhoud

Mentor vzw werkt een opleiding op maat uit.

Thema's

 • Hoe ontstaan misverstanden?
 • Belang van correct feedback / kritiek geven aan elkaar
 • Luisteren naar elkaar: hoe doe je dat en waarom is dat belangrijk?
 • Wat is empathie en waarom is dit belangrijk?
 • Correct opkomen voor je mening, hoe doe je dat en waarom is dat belangrijk? In kaart brengen van de eigen stijl (we koppelen hieraan de eigen stijl van omgaan met conflicten)
 • Hoe kom je tot een compromis?
 • Zelfredzaamheid: weten wanneer er echt zaken moeten gesignaleerd worden aan de coördinator en wanneer niet
 • Zelfvertrouwen – kennen van eigen talenten en wenstalenten (groeipunten) – belang van geven van complimenten
 • De kracht van diversiteit: de meerwaarde van een team
 • In groep komen tot een samenvatting: voorwaarden om te streven naar een goed team

Methodiek

De onderwerpen zullen op een pedagogisch verantwoorde methode uitgewerkt worden. Hierbij zal de aanpak divers zijn en de aaneenschakeling van methodieken sterk afwisselend. Onderstaande methodieken worden toegepast:

 • (Groeps) opdrachten
 • Het werken vanuit concrete situatieschetsen (aangebracht door de deelnemers)
 • Het werken vanuit situatieschetsen (aangebracht door de lesgever)
 • Het vertonen van beeld- en/of audiomateriaal
 • Het werken met talentenkaarten- in kaart brengen van de eigen talenten en wenstalenten
 • Zelfreflectie-opdrachten o.a. omtrent eigen stijl van opkomen voor jezelf / conflictstijl
 • Doe-opdracht om uit te voeren tussen de 2 sessies in
 • Bespreken van stellingen

Duur

De opleiding bestaat uit 2 halve dagen.

Interesse?

Heeft u interesse in deze opleiding, of heeft u vragen hierover? Laat hier uw gegevens na. Wij contacteren u zo spoedig mogelijk.


Prijs?

De prijs is afhankelijk van de concrete invulling (gewenste inhoud, eventuele voorkennis deelnemers, duur, e.d.). Deze invulling bepalen we in samenspraak met u, en is op maat van uw organisatie. Bent u een KMO? U kan 20% of 30% korting krijgen (afhankelijk van de grootte van uw KMO) Mentor is erkend dienstverlener in de KMO-portefeuille, pijler Opleiding (erkenningsnummer: DV.O104717).

Contact

Praktische en inhoudelijke vragen kan u stellen via academy@mentorvzw.be of via 056 26 44 34