D'oede Doze

‘Oud worden’; deze ervaring zal je wellicht ooit zelf meemaken, of misschien word je er nu al mee geconfronteerd in je nabije omgeving. Bij deze ervaring horen vaak diverse lichamelijke problemen of dementie. Een vaststelling die je ‘overvalt’ ook al komt het dagelijks in de media. Met d’oede doze bieden wij een steun om samen te werken aan een maatschappij die vriendelijk is voor ouderen en mensen met dementie. Dit proces start in je hoofd en daar speelt ons project sterk op in; namelijk de ‘aha’ beleving. Met onze website en bijhorende toolbox werken wij vooral ervaringsgericht en laagdrempelig om zo bij te dragen tot een genuanceerde en realistische beeldvorming van oud worden en het dementieproces.

Doelstelling.

Via d’oede doze kan je ervaren hoe het is om oud te zijn. Dit wordt gesimuleerd door middel van minder goed te zien, minder goed te horen, men krijgt problemen met fijne en grove motoriek, slikproblemen, dementie steekt de kop op,… Ondersteuning gebeurt door allerlei inleefopdrachten, een quiz, interessante filmpjes, tips en dergelijke. De gebruiker van de educatieve toolbox beleeft een waar AHA-moment. Het AHA-moment is bedoeld om meer respect en geduld op te brengen voor mensen die deze problemen hebben. Binnen de zorgsector kan dit vertaald worden in meer respectvolle zorg en menswaardige omgang. De focus van een inleefsessie is om zich in te leven in de situatie van de zorgvrager of stil te staan bij de huidige verleende zorg. Het is een doe-sessie, onderbouwd en begeleid vanuit de website www.doededoze.be en de toolbox zelf. Het concept van d’oede doze richt zich tot slechtziendheid, slechthorendheid, artrose, slechte doorbloeding, fijne motoriek, valangst, slikproblemen, rugklachten, verminderd gevoel en verminderde conditie. Dementie is het enige niet fysieke dat werd bijgevoegd. ‘De ziekte van de eeuw’ treft vele ouderen en er is nog weinig over geweten. Door het tastbaarder te maken kan men meer weten en beter begrijpen zodat dit de sleutels kunnen zijn om de omgang met mensen met dementie te verbeteren.

Met d’oede doze aan de slag.

 

 

 

 • optie 1: u vraagt een trainer van Mentor vzw om de workshop te verzorgen
  • de trainer is een ervaringsdeskundige
  • de workshop gaat door in jullie organisatie
  • duurt minimaal 3 uren of 2 x 3 uren (bij uitbreiding)
  • maximaal 15 deelnemers/sessie
 • optie 2: u volgt eerst een opleiding, georganiseerd door Mentor vzw
  • de opleiding tot d’oede doze-expert wordt door een ervaringsdeskundige op regelmatige tijdstippen verzorgd
  • de opleiding kan ook doorgaan in jullie organisatie; bvb. een school kan de sessie aanvragen om 15 leerkrachten op te leiden tot d’oede doze-expert
  • duurt 3 uren
  • deelnemers ontvangen een d’oede doze certificaat
  • met dit certificaat kan men voortaan zelf als d’oede doze trainer aan de slag; men krijgt een toegangscode voor gebruik van de website en kan daarna zelf de workshop verzorgen en de toolbox reserveren
  • voorwaarden om de toolbox te reserveren leest u in de overeenkomst
  • maximaal 15 deelnemers/sessie

Info?

Mentor vzw
tel.: 056/26.44.34
info@mentorvzw.be

Organisatie.

Mentor vzw & het Industrial Design Center van HOWEST zijn de initiatiefnemers en ontwikkelden de eerste versie van d’oede doze. Dit in samenwerking met volgende partners: HOWEST, OCMW Kortrijk, ECD Sophia, Zorggroep Heilig Hart, ziekenhuiscampus AZ Groeninge, wzc Sint Vincentius, Familiezorg West-Vlaanderen, de RHIZO-scholengroep, Brailleliga vzw en de bedrijven Pilipili, HUKO en Vancanneyt. Met de steun van:

 • de Impulspremie Provincie West-Vlaanderen
 • Re-design en design van de nieuwe d’oede doze. Mentor vzw & het Industrial Design Center van HOWEST maken in de periode 2018 – 2019 werk van de re-design en design van de nieuwe d’oede doze. Er komen twee aparte toolboxen; een toolbox ‘dementie’ en een toolbox ‘fysieke beperkingen.’ Een realisatie in samenwerking met volgende partners: UZ Gent en sTimul – Zorgsaam Zeeland. Met de steun van:
  • In4Care
  • Het Scheldemondfonds
  • Belfius
  Dit grensoverschrijdend project werd mogelijk gemaakt door de Scheldemondraad, het permanent overlegplatform van de provincies Oost- en West-Vlaanderen (B) en Zeeland (NL) en de gemeenten in de Euregio Scheldemond.

 

 
 • “Veel variëteit”
 • “Heel goeie realiteitservaring!!”
 • “Inhoud was voor mij niet direct nieuw, maar wat wel bijzonder is, is het tastbare en het concrete. Hierdoor konden we echt stilstaan bij onze beleving. Heel interessant!”
 • Bedankt voor de boeiende bijscholing. Het heeft mij alleszins geprikkeld en nieuwe inzichten bezorgd. Binnen ons jaarthema van het ziekenhuis 'beleven' past 'D'oede doze' zeker en vast, we leggen dit voor bij onze directie en hopen zo onze collega's ook te prikkelen.