Opleidingen digitale vaardigheden

Opleidingen ter versterking van de digitale vaardigheden behoren sinds de start tot de corebusiness van Mentor. Dankzij een uitgebreide ervaring in zowel basis digitale vaardigheden voor leken, beginners, kortgeschoolden,... als gevorderde opleidingen voor dagdagelijkse gebruikers van bvb. Outlook of Excel kunnen wij u deze ondersteuning aanbieden.