Hoe mijn organisatie doorstroomklaar maken?

Voor sociale economie

doorstroom

Er wordt verwacht om maximaal in te zetten op doorstroom: van begeleid circuit (maatwerk, LDE, arbeidszorg, …) naar minder begeleiding en (liefst) naar het regulier circuit.

  • Doorstroom: omdat het moet of omdat er ook voordeel uit te halen is?
  • Is mijn organisatie doorstroom-klaar?
  • Waar moet ik extra op inzetten?
  • Op welke beleidsdomeinen onderneem ik best actie?
  • Hoe zorg ik dat mijn bedrijf wil draaien terwijl ‘de besten’ vertrekken?

Zit u ook met één van deze vragen, dan helpt deze opleiding u bij het bieden van een antwoord.

Wat?

In deze vorming komen volgende topics aan bod:

  • Wat is doorstroom en waarom hierop inzetten?
  • Hoe verankert u doorstroom in uw beleid?
  • Hoe communiceert u over doorstroom binnen uw organisatie?
  • Partnerschappen met privé-werkgevers: hoe kan u dit aanpakken?
  • Hoe implementeert u doorstroom in uw werking?

Na deze vorming hebt u beter inzicht om doorstroom mogelijk het maken. Daarnaast implementeren we samen doorstroom, aanpasbaar in uw organisatie. U kan hierbij terugvallen op praktische tips en adviezen die u krijgt tijdens de vorming.

Mentor begeleidde zelf een proefproject omtrent doorstroom (met steun van ESF). Mentor was ook de organisator van een lerend netwerk omtrent doorstroom, in opdracht van de Vlaamse minister van Sociale economie.

Mentor beschikt over het mandaat van VDAB om doorstroombegeleidingen uit te voeren. Mentor begeleidt momenteel doorstroomtrajecten vanuit BW, SW en LDE (met steun van ESF).

Voor wie?

Deze vorming is specifiek bedoeld voor stafmedewerkers, personeelsverantwoordelijken, coördinatoren en diensthoofden uit de sociale economie die mee de koers van hun organisatie bepalen.

Interesse?

Heeft u interesse in deze opleiding, of heeft u vragen hierover? Laat hier uw gegevens na. Wij contacteren u zo spoedig mogelijk.


Prijs?

De prijs is afhankelijk van de concrete invulling (gewenste inhoud, eventuele voorkennis deelnemers, duur, e.d.). Deze invulling bepalen we in samenspraak met u, en is op maat van uw organisatie.

Bent u een KMO?

U kan 20% of 30% korting krijgen (afhankelijk van de grootte van uw KMO) Mentor is erkend dienstverlener in de KMO-portefeuille, pijler Opleiding (erkenningsnummer: DV.O104717).

Docent

Marjolein Debergh is HR Consultant bij Mentor. Ze verleent ondersteuning bij organisaties in het kader van duurzaam loopbaanbeleid. Managementadvies en procesbegeleiding bij personeels- en veranderingsprocessen vormen hierin een belangrijk onderdeel. Van haar ervaring in HR en specifieke expertise wat betreft doorstroom in een sociale economie-context, getuigen onder andere referenties als: in-house adviseur ‘doorstroombeleid’, trainer strategisch opleiden en consultant in het opmaken van competentiegerichte functieprofielen.

 

Voor meer informatie: www.mentorvzw.be/doorstroom, academy@mentorvzw.be of via 056 26 44 34