Doorstroom... Hoe begin ik er aan ?

doorstroom
Doorstroom, waarom zet ik daarop in? Omdat het moet of omdat ik er ook voordeel uit kan halen?
Is mijn organisatie doorstroom-klaar? Waar moet ik extra op inzetten of waar dien ik nog aanpassingen door te voeren?
Hoe benader en overtuig ik privé-werkgevers om zich open te stellen voor mensen die doorstromen?

Zit u ook met één van deze vragen, dan kan deze opleiding u een antwoord bieden.

Wat?

Bedrijven in de sociale economie worden verwacht maximaal in te zetten op doorstroom. Dit geldt zowel voor maatwerkbedrijven als voor initiatieven in de lokale diensteneconomie.
Maar wat is doorstroom nu eigenlijk concreet en hoe pakt u deze doorstroombegeleiding aan in de praktijk?

In deze vorming komen volgende topics aan bod:

  • Wat is doorstroom en waarom hierop inzetten?
  • Hoe verankert u doorstroom in uw beleid?
  • Wat is de inhoud van een doorstroomtraject?
  • Hoe communiceert u over doorstroom binnen uw organisatie?
  • Partnerschappen met privé-werkgevers: hoe kan u dit aanpakken?
  • Hoe implementeert u doorstroom in uw werking?
  • Op welke manier zet u een POP in in functie van doorstroom?

Na deze vorming hebt u beter inzicht om doorstroom mogelijk het maken. Daarnaast implementeren we samen doorstroom, aanpasbaar in uw organisatie. U kan hierbij terugvallen op praktische tips en adviezen die u krijgt tijdens de vorming.

Mentor begeleidde zelf een proefproject omtrent doorstroom (met steun van ESF). Mentor was ook de organisator van een lerend netwerk omtrent doorstroom, in opdracht van de Vlaamse minister van Sociale economie.

Voor wie?
Deze vorming staat open voor iedereen die betrokken is bij doorstroom van medewerkers uit sociale economiebedrijven, zowel uit maatwerkbedrijven als uit initiatieven in de lokale diensteneconomie. Dit zijn werkvloerbegeleiders, instructeurs, monitors, ploegbazen, stafmedewerkers, personeelsmedewerkers, …

Interesse?

Heeft u interesse in deze opleiding, of heeft u vragen hierover? Laat hier uw gegevens na. Wij contacteren u zo spoedig mogelijk.

Prijs?

De prijs is afhankelijk van de concrete invulling (gewenste inhoud, eventuele voorkennis deelnemers, duur, e.d.). Deze invulling bepalen we in samenspraak met u, en is op maat van uw organisatie.

Bent u een KMO?
U kan 20% of 30% korting krijgen (afhankelijk van de grootte van uw KMO)
Mentor is erkend dienstverlener in de KMO-portefeuille, pijler Opleiding (erkenningsnummer: DV.O104717).

Contact
Praktische en inhoudelijke vragen kan u stellen via academy@mentorvzw.be of via 056 26 44 34