Doorstroom

 

Wat is doorstroom?

doorstroom Vanuit het maatwerkdecreet, het decreet lokale diensteneconomie (LDE) en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten stimuleert (en verplicht) de Vlaamse regering inspanningen om medewerkers vanuit sociale economie door te laten stromen naar een reguliere job.

De doelgroep zijn medewerkers uit het maatwerk (de vroegere beschutte en sociale werkplaatsen) en LDE die door VDAB ‘doorstroomklaar’ zijn bevonden.

 • Op enkele uitzonderingen na moeten alle LDE-medewerkers na maximaal 5 jaar doorstromen.
 • Binnen het maatwerk doet VDAB minstens elke 5 jaar een (her)evaluatie naar (o.a.) de doorstroomrijpheid van de nieuwe medewerkers. Van de huidige medewerkerspopulatie binnen maatwerk (in dienst vóór 2019) wordt 10% geherindiceerd.

Via ESF-projecten worden deze doelgroepwerknemers door VDAB toegewezen aan een gemandateerde dienstverlener zoals Mentor om hen te begeleiden richting een reguliere tewerkstelling.

Doorstroombegeleiding

Wanneer een medewerker ‘doorstroomklaar’ is, kan VDAB een officieel doorstroomtraject laten starten bij een gemandateerde dienstverlener zoals Mentor.

Mentor begeleidt de medewerker in het zoeken naar en realiseren van een nieuwe job, in het regulier circuit.

Het officieel doorstroomtraject telt gemiddeld 140 begeleidingsuren: dit zijn uren waarin de doorstroombegeleider de doelgroepmedewerker 1 op 1 begeleidt, alsook de uren waarop de begeleider individueel aan jobmatching doet.

Tijdens het doorstroomtraject vindt een vacaturegerichte stage plaats (van maximaal 3 maanden). Doorheen het doorstroomtraject - tot op het moment dat het regulier contract getekend wordt - blijft de medewerker in dienst en dus ook op de payroll van het sociale economiebedrijf. Hij/zij moet in het sociale economiebedrijf van arbeid vrijgesteld worden op het moment van doorstroombegeleiding of -stage. Het niet-gesubsidieerde loon kan tijdens de stage wel doorgefactureerd worden aan het stagebedrijf. Mentor is door VDAB gemandateerd en begeleidt deze officiële doorstroomtrajecten in het kader van het ESF-project oproep 432 doorstroom maatwerk en LDE.

 

Doorstroomopleiding op maat

Wij bieden 2 korte & concrete opleidingen rond doorstroom:

Je kan ook bij Mentor terecht voor doorstroomopleidingen op maat en/of in house. Samen bepalen we de inhoud en aanpak die het beste aansluit bij jouw organisatie. Meer info? Vragen?

Contacteer Claudia

Doorstroomadvies

De nadruk van de regering op doorstroom daagt je sociale economie onderneming stevig uit:

 • Wat betekent doorstroom voor de missie van je organisatie?
 • Hoe kan je je organisatie draaiende houden terwijl je ‘beste medewerkers’ vertrekken?
 • Hoe maak je je medewerkers doorstroomklaar? Welke instrumenten heb je hiervoor nodig?
 • Hoe zorg je dat je begeleiders mee zijn in dit verhaal?
 • Wat wordt van je verwacht door VDAB, WSE,…?
 • Wil je een actieve rol spelen als doorstroombegeleider en hoe kan je dit aanpakken?

Bij Mentor kan je terecht voor advies omtrent deze vragen. We zoeken samen uit hoe je organisatie stappen vooruitzet in haar doorstroombeleid. Advies kan extra voordelig via de management adviespremie voor sociale economie-ondernemingen.

Meer info? Vragen?

Contacteer Claudia

Doorstroomcoaching

Bij Mentor ben je aan het juiste adres voor het coachen van leidinggevenden, begeleiders, medewerkers omtrent doorstroom. Vanuit onze jarenlange coaching- en doorstroomervaring stippelen we een traject uit dat aansluit bij jouw concrete vraag en werkcontext. Meer info? Vragen? Contacteer Claudia

Schakel onze deskundige ondersteuning in!

Al van bij het begin volgt Mentor als expert het doorstroomverhaal op de voet. Mentor speelt immers al jaren een zeer actieve rol in het ondersteunen van organisaties en (doelgroep)medewerkers richting doorstroom. Met welke ondersteuning kunnen we jou(w organisatie) ‘doorstroomklaar’ maken?

 • De opleiding ‘Hoe mijn medewerker doorstroomklaar maken?’
 • De opleiding ‘Hoe mijn organisatie doorstroomklaar maken? ‘
 • Een doorstroomopleiding op maat
 • Doorstroombegeleiding
 • Doorstroomadvies
 • Doorstroomcoaching

Meer info? Vragen?

Contacteer Claudia

Contact

Een vraag rond doorstroom?

Contacteer Claudia Fosselle
056 26 44 34
c.fosselle@mentorvzw.be