Missie

Mentor versterkt de competenties van werkzoekenden en werknemers én ondersteunt werkgevers in het uitbouwen van een duurzaam loopbaanbeleid.
Daartoe Inspireren én adviseren we organisaties vanuit onze expertise in het coachen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Creëren we vanuit een warm contact met werkgever én werknemer een vernieuwende aanpak in de uitdagingen en vraagstukken die met elke fase van de loopbaan gepaard gaan.

Visie

Onze visie bestaat uit drie krachtlijnen:

 • Drempels weghalen
  In de eerste plaats willen we met deze missie remediëren: kansen op de arbeidsmarkt voor werkzoeken-den en werknemers verhogen door drempels weg te halen. We versterken hun competenties via opleiding, begeleiding/coaching en oriëntering. Dit gebeurt met bijzondere aandacht voor diegenen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We kijken niet enkel naar het verhogen van hun inzetbaarheid op de arbeids-markt, maar ook naar het versterken van hun socio-economische positie in de samenleving.
 • Beter voorkomen dan genezen
  Om onze missie te volbrengen willen we uiteraard niet alleen remediëren, maar ook anticiperen. Beter voorkomen dan genezen. We willen er voor zorgen dat iedereen, die aan de slag is, ook duurzaam aan de slag blijft! Dit via een uitgebreid scala van opleiding, coaching en ondersteuning/advies op maat van zowel werkgevers als werknemers. Deze acties zijn er vooral op gericht om zowel de loopbanen als de (inclusieve) ondernemingen te verduurzamen.
 • Dynamisch inspelen op wat leeft
  Tenslotte spelen we dynamisch in op de veranderende noden en opportuniteiten zowel in de maatschappij als op de arbeidsmarkt en passen we ons aanbod flexibel aan. Via korte vormingen/trainingen in ons open aanbod binnen Mentor Academy, via onze opleidingen op maat van onze diverse klantengroepen (KMO, sociale economie, non-profit sector, overheid, …) en via de ontwikkeling van innovatieve projecten/ methodieken houden we de vinger aan de pols.

Activiteiten

Onze missie en visie zetten we dagelijks met 40 medewerkers om in volgende concrete activiteiten.
Mentor versterkt de competenties van werkzoekenden en werknemers:

Mentor ondersteunt werkgevers in het uitbouwen van een duurzaam (loopbaan)beleid:

Mentor creëert een vernieuwende aanpak in de uitdagingen en vraagstukken die met elke fase van de loopbaan gepaard gaan.

 • Innovatie is voor ons geen loos begrip. We geloven niet in standaardoplossingen. Elke vraag is uniek en dus ook onze aanpak.
 • Via innovatieve projecten bouwen we expertise op waarmee we de klant en de doelgroep nog beter kunnen bedienen.

Wordcloud met DNA van Mentor:

Wie contacteert u het best? Wil u ons team leren kennen?

Ons team

 

Erkenningen

Mentor heeft een kwaliteitsvol aanbod. Volgende erkenningen garanderen dit:

 • erkend dienstverlener met een kwaliteitsregistratie binnen Werk en Sociale Economie (registratienummer: KDB000000009)
 • erkend opleidingscentrum in het kader van opleidingscheques
 • erkend loopbaancentrum
 • erkend outplacementbureau (erkenningsnummer VG. 1528/BO) - Certo certificaat
 • erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille
  • voor opleiding (erkenningsnummer DV.O104717)
  • voor advies (erkenningsnummer DV.A105070)
 • adviesbureau in de sociale economie (ikv subsidies voor managementadviezen voor de sociale economie)
 • erkend als Bureau voor Kosteloze Arbeidsbemiddeling (erkenningsnr. 3424)
 • erkend privaat arbeidsbemiddelingsbureau (erkenningsnummer VG1528/B)

 

Organisatie

Structuur en raad van bestuur van Mentor
 

Werken bij Mentor

Ook goesting om te werken bij Mentor? Klik hier.

Huisstijl en Logo

U vindt het logo en de instructies voor onze huisstijl op deze pagina.

Juridische vermeldingen